Bacalaureat 2019

Bacalaureat 2019

CALENDARUL EXAMENELOR:

PRIMA SESIUNE
31 MAI Încheierea cursurilor pentru clasele a XII-a și a XIII-a
27-31 MAI Înscrierea candidaților în prima sesiune
PROBELE ORALE ALE PRIMEI SESIUNI  
PROBA A: 3,4 IUNIE Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română
PROBA B: 5,6 IUNIE Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
PROBA D: 7,10,11 IUNIE Evaluarea competențelor digitale
PROBA C: 12,13 IUNIE Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională

PROBELE SCRISE ALE PRIMEI SESIUNI 

 
PROBA Ea: 1 IULIE Limba și literatura română
PROBA Eb: 2 IULIE Limba și literatura maternă
PROBA Ec: 3 IULIE Proba obligatorie a profilului
PROBA Ed: 4 IULIE Proba la alegere a profilului și specializării
8 IULIE Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
5-8 IULIE Soluționarea contestațiilor
13 IULIE Afișarea rezultatelor finale

 

V

A DOUA SESIUNE
 
15 – 19 IULIE Înscrierea candidaților în a doua sesiune
26 IULIE Înscrierea candidaților care au promovat corigențele

PROBELE SCRISE ALE CELEI DE-A DOUA SESIUNI 

 
PROBA Ea: 21 AUGUST Limba și literatura română
PROBA Eb: 22 AUGUST Limba și literatura maternă
PROBA Ec: 23 AUGUST Proba obligatorie a profilului
PROBA Ed: 26 AUGUST Proba la alegere a profilului și specializării

PROBELE ORALE ALE CELEI DE-A DOUA SESIUNI 

 
PROBA A: 27 și 28 AUGUST Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare în limba română
PROBA B: 29 AUGUST Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă
PROBA D: 30 AUGUST, 2 SEPTEMBRIE Evaluarea competențelor digitale
PROBA C: 2, 3 SEPTEMBRIE Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală într-o limbă de circulație internațională
3 SEPTEMBRIE Afișarea rezultatelor și depunerea contestațiilor
2 – 5 SEPTEMBRIE Soluționarea contestațiilor
7 SEPTEMBRIE
Afișarea rezultatelor finale