Oferta extracurriculară

Oferta extracurriculară
Oferta extracurriculară

Liceul Teoretic Hyperion – funcționează începând cu anul școlar 2007-2008 ca liceu acreditat pentru specializările: matematică-informatică, științe ale naturii, filologie, economic.

Oferta curriculară a liceului particular Hyperion cuprinde trunchiul comun conform Curriculumului Național. Din curriculum la dispoziția școlii, liceul propune elevilor și o ofertă extracurriculară, astfel încât aceștia să beneficieze de o bună pregătire pe parcursul anilor de studiu.


Oferta extracurriculară disponibilă în Liceul Teoretic Hyperion:

  • revista şcolii;
  • internet;
  • cercuri pe discipline de învăţământ,
  • formaţii ale elevilor (cor, echipă de teatru, echipa ecologiştilor etc.);
  • activităţi sportive, concursuri, expoziţii, parteneriate.