Despre Liceul Teoretic Hyperion

Liceul Teoretic Hyperion din București a fost înființat în anul 2000 sub egida Fundației Universitare Hyperion din București.

Liceul Teoretic Hyperion funcționează începând cu anul școlar 2007-2008 ca liceu acreditat pentru patru specializări. Din anul școlar 2010-2011 liceul are inclusiv personalitate juridică. Liceul Teoretic Hyperion funcționează cu 12 săli de clasă, 3 laboratoare și sală de sport într-o clădire construită de noi și dată în folosință în anul 2008.

În toate spațiile școlare există mobilier corespunzător activității desfășurate în școală.

Toate clasele sunt prevăzute cu echipament de videoproiecție.

Liceul Teoretic HyperionInformații utile despre liceu