Tipărire

Analiza simulării BAC 2013

Posted in Uncategorised

Analiza simulării Bacalaureatului 2013 şi măsurile care se impun pentru obţinerea unor rezultate mai bune faţă de anii anteriori.

Pentru stabilirea unor măsuri pertinente în vederea obţinerii unor rezultate mai bune la Examenul de Bacalaureat 2013 trebuie să se plece de la o analiză SWOT a activităţii din Liceul Teoretic Hyperion.

O analiză succintă ne arată că se pot preciza pentru şcoala noastră:

1. Puncte tari

 • Personal didactic calificat, cu o bună pregătire ştiinţifică
 • Posibilitatea diversificării şi eficientizării procesului de instruire a elevilor
 • Materiale suficiente specifice pregătirii elevilor
 • Disponibilitatea de timp a personalului didactic de a pregăti elevii

2. Puncte slabe

 • Slaba pregătire a elevilor
 • Lipsa de interes a elevilor
 • Slaba preocupare a familiei faţă de pregătirea candidaţilor la Bacalaureat
 • Frecvenţa foarte slabă a elevilor

3. Oportunităţi

 • O bună organizare a activităţii
 • Materiale suplimentare suficiente
 • Posibilitatea utilizării unor tehnici de pregătire adecvate

4. Riscuri

 • Indiferenţa candidaţilor
 • Timp insuficient pentru a cuprinde întreaga gamă de teme şi acţiuni
 • Nerealizarea planurilor remediale
 • Toate cele precizate, împreună cu analiza rezultatelor simulării la Română, Matematică şi Istorie prezentate în statistici conduc la Planul de măsuri remediale.