DESPRE LICEUL TEORETIC HYPERION

DESPRE LICEUL TEORETIC HYPERION

Liceul Teoretic Hyperion din București a fost înființat în anul 2000 sub egida Fundației Universitare Hyperion din București.

Liceul Teoretic Hyperion funcționează începând cu anul școlar 2007-2008 ca liceu acreditat pentru patru specializări. Din anul școlar 2010-2011 liceul are inclusiv personalitate juridică.

Liceul Teoretic Hyperion funcționează cu 12 săli de clasă, 3 laboratoare și sală de sport într-o clădire construită de noi dată în folosință în anul 2008.

În toate spațiile școlare există mobilier corespunzător scopului activității organizației furnizoare de educație.

În orice clasă, după necesități se pot folosi calculatoare pentru fiecare elev.

 

 

Specializări:

 • matematică – informatică
 • științe ale naturii
 • filologie
 • economic

Oferta curriculară:

 • liceu – profil: real, uman, servicii

Oferta extracurriculară:

 • revista liceului și internet
 • cercuri pe discipline de învățământ
 • formații ale elevilor (cor, echipă de teatru, echipa ecologiștilor, etc.)
 • activități sportive, concursuri, expoziții, parteneriate
 • Bază materială:

  • săli de clasă moderne
  • laboratoare și cabinete
  • fondul de carte al bibliotecii Universității Hyperion și fondul de care de la sediul liceului
  • sală de sport cu dotări moderne în incinta liceului și bază sportivă cu terenuri de fotbal, baschet și volei în complexul M3

  Hyperion Interact Club

  Liceul Teoretic HyperionHyperion Interact Club este o organizație non-guvernamentală, non-profit axată pe beneficiile directe și indirecte ale lucrului în echipă a liceenilor. Astăzi, peste 200.000 de tineri, din peste 110 țări aparțin celor peste 8700 de cluburi Interact. Ramură a Rotary Internațional, clubul are ca scop conștientizarea și urmărirea problemelor comunității din care face parte. În acest sens, se dezvoltă activități de grup, care promovează bunăvoința între oameni. Clubul Hyperion Interact a reușit într-un interval foarte scurt de timp de la înființare să obțină locul IV în România după numărul de proiecte realizate. Membrii Hyperion Interact Club sunt ghidați în activitățile lor de motto-ul: ”A servi mai presus de sine”.