OFERTA ȘCOLARĂ

OFERTA ȘCOLARĂ

Liceul Teoretic Hyperion – funcționează începând cu anul școlar 2007-2008 ca liceu acreditat pentru specializările: matematică-informatică, științe ale naturii, filologie, economic.

Liceul asigură pregătirea de profil în specializările propuse, inclusiv continuarea opțională a acestora în cadrul Universității Hyperion.

Alege Liceul  Teoretic Hyperion pentru a beneficia de o ofertă curriculară atractivă, cadre didactice de elită, bază materială foarte bună și o colaborare directă cu Universitatea Hyperion, Institutul de Cercetare Dezvoltare Hyperion.


Oferta curriculară a Liceului Particular Hyperion cuprinde trunchiul comun conform Curriculumului Național. Din curriculum la dispoziția școlii, liceul propune elevilor mai multe ore la disciplinele de specialitate, astfel încât aceștia să beneficieze de o bună pregătire pe parcursul anilor de studiu.

Liceul Teoretic Hyperion

 • Specializarea matematică-informatică: ore de matematică și ore de informatică
 • Specializarea filologie: ore de engleză pentru studiul intensiv al acestei discipline
 • Specializarea economic: ore pentru discipline economice
 • Specializarea științe ale naturii: ore de fizică, chimie, biologie

Tot din curriculumul la dispoziția liceului particular Hyperion sunt propuneri de ore care să întregească pregătirea de cultură generală a elevilor, dar și oferte extracurriculare prin intermediul cărora elevii pot să-și exprime personalitatea și să își dezvolte orizontul de cunoaștere, creativitatea și abilitățile de comunicare.

 

 

Oferta pentru anul școlar 2021 – 2022

 

 

I. ÎNVĂŢĂMÂNT DE ZI – Clasa a IX-a

Profil real:

 1. Specializarea matematică informatică (zi): 2 clase = 52 locuri
 2. Specializarea științe ale naturii (zi): 2 clase = 52 locuri

Profil uman:

 1. Specializarea filologie, intensiv engleză (zi): 4 clase = 104 locuri

Profil servicii:

 1. Specializarea economic (zi): 2 clase = 48 locuri

 

II. ÎNVĂŢĂMÂNT FRECVENŢĂ REDUSĂ – Clasa a IX-a

Profil uman:

 1. specializarea filologie (frecventa redusa) : 1 clasă = 28 locuri

 

Oferta extracurriculară

 • revista şcolii;
 • Internet;
 • cercuri pe discipline de învăţământ,
 • formaţii ale elevilor (cor, echipă de teatru, echipa ecologiştilor etc.);
 • activităţi sportive, concursuri, expoziţii, parteneriate.
Acte necesare la înscriereAdmitere Liceul Teoretic Hyperion